logo
12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları
1.
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir.
Buna göre ilk önce müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ağır kanamalı olan
Soru Açıklaması
2.
Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?
Doğru Cevap: "C" Hareket sistemini
Soru Açıklaması
3.
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
Soru Açıklaması
4.
Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?
Doğru Cevap: "D" Göğüs kafesinin yükselmesinden
Soru Açıklaması
5.
I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması
II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması
III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması

Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
6.
Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında, kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kasık iç kısmı
Soru Açıklaması
Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında, kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Aşağıdaki durumların hangisinde, kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
Soru Açıklaması
9.
Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
Doğru Cevap: "C" Kol kemiği kırık olan
Soru Açıklaması
logo
12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
Doğru Cevap: "D" Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması
Soru Açıklaması
12.
"Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kalp krizi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?
Doğru Cevap: "B" Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
Doğru Cevap: "A" Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
Soru Açıklaması
15.
I- Yer işaretlemeleri
II- Trafik işaret levhaları
III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri

Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
16.
Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Yaya geçidi
Soru Açıklaması
17.
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

Doğru Cevap: "A" Geç işareti
Soru Açıklaması
18.
Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?

Doğru Cevap: "B" Oklu ışık yeşil yandığında
Soru Açıklaması
19.
pması doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Uygun vitesle inmesi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
logo
12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları
21.
Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
22.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "C" Otobüsün giremeyeceğini
Soru Açıklaması
23.
Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini, 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
24.
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

Doğru Cevap: "A" Bisiklet yolu
Soru Açıklaması
25.
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek  zorundadır?

Doğru Cevap: "C" En sağ şeritte
Soru Açıklaması
26.
Şekildeki kara yolu bölümünde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Hızını azaltması
Soru Açıklaması
27.
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?
Doğru Cevap: "C" Telikeli madde taşıyan taşıt
Soru Açıklaması
28.
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

Doğru Cevap: "B" 1 numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadığı
Soru Açıklaması
29.
Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Sağa dar, sola geniş
Soru Açıklaması
30.
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Doğru Cevap: "A" Otobüs
Soru Açıklaması
logo
12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları
31.
Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
Doğru Cevap: "C" Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
Soru Açıklaması
32.
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
Doğru Cevap: "B" Kamyon, minibüse
Soru Açıklaması
33.
Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
Doğru Cevap: "A" 100
Soru Açıklaması
34.
Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" Yakını gösteren ışıkların
Soru Açıklaması
35.
Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Trafik kazalarında koruyucu önlem olarak görmek
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
Doğru Cevap: "A" Araç tescil belgesi
Soru Açıklaması
37.
Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
Doğru Cevap: "C" Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" Tehlikeli madde taşıyan araç
Soru Açıklaması
39.
E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini süremez?
Doğru Cevap: "D" Motosiklet
Soru Açıklaması
40.
Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler?
Doğru Cevap: "B" Aracının bakımını zamanında yaptırması
Soru Açıklaması
logo
12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları
41.
Güç aktarma organlarından hangisi araca geri hareket yeteneği kazandırır?
Doğru Cevap: "C" Vites kutusu
Soru Açıklaması
42.
Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?
Doğru Cevap: "A" Buji
Soru Açıklaması
43.
Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı(dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?
Doğru Cevap: "A" Yağ filtresi
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?
Doğru Cevap: "C" Sürüş konforunun azalması
Soru Açıklaması
46.
Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?
Doğru Cevap: "B" Far ayarı
Soru Açıklaması
47.
Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Plakaların 1 cm üzerinde
Soru Açıklaması
48.
Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?
Doğru Cevap: "C" Antifriz
Soru Açıklaması
49.
Seyir esnasında, aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir?

Doğru Cevap: "D" Araç durdurulur ve motor stop edilir.
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?
Doğru Cevap: "B" Hava filtresinin kirli olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.