logo

1.
Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Müdahale için doktor ya da sağlık personelinin beklenmesi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Eklemler
Soru Açıklaması
3.
İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Kan dolaşımının değerlendirilmesini
Soru Açıklaması
4.
Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması
Soru Açıklaması
5.
I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedir.
II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar.

Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Her ikisi de doğru
Soru Açıklaması
6.
Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 100
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
Doğru Cevap: "C" Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
Soru Açıklaması
8.
İlk yardım yapacak olan kişi, kazazedeyi sırtüstü yatırmış, yakasını açmış, bacaklarını 30 cm kadar yükseltmiş ve sıcak tutulmasını sağlamıştır. İlk yardımcı, yapmış olduğu bu uygulamalarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Şokun engellenmesini
Soru Açıklaması
9.
I- Oturuş pozisyonu verilmesi
II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
10.
Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
Doğru Cevap: "C" Dik oturur şekilde pozisyon vermek
Soru Açıklaması
logo

11.
Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Kırık
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri aniden düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Zindelik
Soru Açıklaması
13.
I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması
II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması
III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması

Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
Doğru Cevap: "A" Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
Soru Açıklaması
15.
Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Tali yol
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi, tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?
Doğru Cevap: "D" Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
18.
Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
Soru Açıklaması
19.
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

Doğru Cevap: "B" Yol Ver
Soru Açıklaması
20.
Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
Doğru Cevap: "A" 5 Yıl
Soru Açıklaması
logo

21.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Doğru Cevap: "B" Demir yolu üst geçidine
Soru Açıklaması
22.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "B" Taşıt yolunun sağdan daralacağını
Soru Açıklaması
23.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "C" Geçme yasağı sonunu
Soru Açıklaması
24.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "B" Kamyonun giremeyeceğini
Soru Açıklaması
25.
Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "A" 120
Soru Açıklaması
26.
Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?
Doğru Cevap: "C" Duraklama
Soru Açıklaması
27.
Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

Doğru Cevap: "D" 2 ve 4
Soru Açıklaması
28.
Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
Soru Açıklaması
29.
Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Doğru Cevap: "A" 2 numaralı aracın geçmesini beklemek
Soru Açıklaması
30.
Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Doğru Cevap: "D" Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi
Soru Açıklaması
logo

31.
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
Doğru Cevap: "B" Kamyon, otomobile
Soru Açıklaması
32.
Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken hangi ışıkların yakılması mecburidir?
Doğru Cevap: "D" Uzağı gösteren ışıklar
Soru Açıklaması
33.
Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir.
Doğru Cevap: "D" 1
Soru Açıklaması
34.
Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
Doğru Cevap: "A" İşaret vermeden şerit değiştirmesi
Soru Açıklaması
35.
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.


Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
Doğru Cevap: "C" İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması
Soru Açıklaması
36.
Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur?I- Motosiklet yolcuları
II- Motosiklet sürücüleri
III- Motorlu bisiklet yolcuları
IV- Motorlu bisiklet sürücüleri
Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
37.
Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri(%) verilmiştir. 


Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
Doğru Cevap: "A" Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
Soru Açıklaması
38.
I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası

Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?
Doğru Cevap: "A" Renk körlüğü
Soru Açıklaması
40.
Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
Doğru Cevap: "B" Çevre kirliliğinin azalmasına
Soru Açıklaması
logo

41.
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
Doğru Cevap: "C" Motor
Soru Açıklaması
42.
I- LPG
II- Benzin
III- Motorin

İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
43.
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

Doğru Cevap: "C" Soğutma suyu sıcaklığını
Soru Açıklaması
44.
Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
Doğru Cevap: "A" Aracın düz zeminde olmasına
Soru Açıklaması
45.
Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?
Doğru Cevap: "D" Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına
Soru Açıklaması
46.
Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Beyaz
Soru Açıklaması
47.
Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
Doğru Cevap: "C" Elektrolit seviyesine
Soru Açıklaması
48.
Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Antifriz
Soru Açıklaması
49.
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikazışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir?
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
50.
Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Eskimiş bujiler değiştirilmeli
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.