logo
29 Haziran 2013 Ehliyet soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
2.
Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "C" Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Soru Açıklaması
3.
Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?
Doğru Cevap: "C" Ayak tabanına
Soru Açıklaması
4.
I- Atardamar kanamaları
II- Toplardamar kanamaları
III- Kılcal damar kanamaları
Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
5.
Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
Doğru Cevap: "B" Dolaşım sisteminde
Soru Açıklaması
6.
Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir.

Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?
Doğru Cevap: "A" Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi
Soru Açıklaması
7.
Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İlk Yardım
Soru Açıklaması
8.
Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
Soru Açıklaması
9.
Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
Doğru Cevap: "A" Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
Soru Açıklaması
10.
I- Her zaman tedbirli olmak
II- Soğukkanlılığını korumak
III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
logo
29 Haziran 2013 Ehliyet soruları
11.
Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
Doğru Cevap: "D" İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması
Soru Açıklaması
13.
• Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Temel yaşam desteğinin sağlanması
Soru Açıklaması
14.
Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı
Soru Açıklaması
15.
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

Doğru Cevap: "B" Boyun omurlarında hasar olanlarda
Soru Açıklaması
16.
Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
Soru Açıklaması
17.
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Doğru Cevap: "B" Köprüye
Soru Açıklaması
18.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Doğru Cevap: "D" Kontrolsüz demir yolu geçidine
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir?
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
logo
29 Haziran 2013 Ehliyet soruları
21.
Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?

Doğru Cevap: "C" U dönüşü yapmayı
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?
Doğru Cevap: "A" Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi
Soru Açıklaması
23.
Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

Doğru Cevap: "B" Sınırlı yükseklik gabarisini
Soru Açıklaması
24.
Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

Doğru Cevap: "D" 40
Soru Açıklaması
25.
Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Geniş kavisle dönülmesi
Soru Açıklaması
26.
Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.


Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
27.
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

Doğru Cevap: "A" 50
Soru Açıklaması
28.
Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" Motosikletlerde
Soru Açıklaması
29.
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
30.
Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Doğru Cevap: "D" 3 - 2 - 1
Soru Açıklaması
logo
29 Haziran 2013 Ehliyet soruları
31.
Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
32.
Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
34.
Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
Doğru Cevap: "C" Yakını gösteren ışıkları
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
Doğru Cevap: "B" İtfaiye aracı
Soru Açıklaması
36.
Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.
Soru Açıklaması
37.
Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?
Doğru Cevap: "B" Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek
Soru Açıklaması
38.
Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
Doğru Cevap: "D" Trafikten men
Soru Açıklaması
39.
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?

Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
40.
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

Doğru Cevap: "C" Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
Soru Açıklaması
logo
29 Haziran 2013 Ehliyet soruları
41.
Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
Doğru Cevap: "A" Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?
Doğru Cevap: "C" Araç tescil belgesi
Soru Açıklaması
43.
Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
Doğru Cevap: "B" Reflekslerinde zayıflama
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
Doğru Cevap: "A" Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?
Doğru Cevap: "C" Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
Soru Açıklaması
46.
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

Doğru Cevap: "A" Dur işareti
Soru Açıklaması
47.
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

Doğru Cevap: "C" 3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi
Soru Açıklaması
48.
Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?

Doğru Cevap: "B" Yeşil
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
Doğru Cevap: "D" Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi
Soru Açıklaması
50.
Motor yağının kontrolü yapılırken, yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" İki çizgisi arasında
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.