logo
9 Ağustos 2014 Ehliyet Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır.
Soru Açıklaması
2.
Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?
Doğru Cevap: "D" Sistem
Soru Açıklaması
3.
Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "B" Yaralının soluk sesinin dinlenmesi
Soru Açıklaması
4.
İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?
Doğru Cevap: "A" Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına
Soru Açıklaması
5.
Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
Soru Açıklaması
6.
•Konuşamıyor.
• Nefes alamıyor.
• Rengi morarıyor.
• Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor.

Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "C" Solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir?
Doğru Cevap: "A" Akciğer
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
Doğru Cevap: "B" Cildin soğuk ve nemli olması
Soru Açıklaması
9.
Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
Doğru Cevap: "A" Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
Soru Açıklaması
10.
Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Bacaklar karna doğru bükülü, sırtüstü yatış
Soru Açıklaması
logo
9 Ağustos 2014 Ehliyet Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?
Doğru Cevap: "D" Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?
Doğru Cevap: "A" Kansızlık
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?
Doğru Cevap: "A" Kansızlık
Soru Açıklaması
14.
Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
Soru Açıklaması
15.
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
Doğru Cevap: "D" Hoş görülü
Soru Açıklaması
16.
Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?I- Motorlu araç çeşididir.
II- Römork ve yarı römork çeker.
III- Yük taşımak için imal edilmiştir.
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
17.
İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
Doğru Cevap: "D" Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
Soru Açıklaması
18.
Trafik görevlisinin, hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan "trafiğin hızlanması" talimatını içerir?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
19.
Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Yavaş ve dikkatli geçmeli
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
logo
9 Ağustos 2014 Ehliyet Soruları
21.
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Doğru Cevap: "B" Sola tehlikeli viraj
Soru Açıklaması
22.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "A" Bisikletin geçebileceğini
Soru Açıklaması
23.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "A" Kamyonlar için geçme yasağı sonunu
Soru Açıklaması
24.
Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
25.
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

Doğru Cevap: "C" Bölünmüş yol başlangıcı
Soru Açıklaması
26.
Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Doğru Cevap: "C" Aynı yönde seyretmesi
Soru Açıklaması
27.
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "B" 110
Soru Açıklaması
28.
Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç "A" noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor.Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir?
Doğru Cevap: "C" Takip mesafesini
Soru Açıklaması
29.
Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?

Doğru Cevap: "A" 5 numaralı aracın geçmesini
Soru Açıklaması
30.
Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?
Doğru Cevap: "D" Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak
Soru Açıklaması
logo
9 Ağustos 2014 Ehliyet Soruları
31.
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Doğru Cevap: "C" 3 - 1 - 2
Soru Açıklaması
32.
I- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri
II- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri
III- Görüş alanları dışında kalan yerler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları

Duraklanan veya park edilen yerden çıkılırken sürücülerin yukarıdakilerden hangilerini yapmaları zorunludur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
33.
Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla "kısa mesafelerde işçi taşınmasında" aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
Doğru Cevap: "A" Kasa üzerinin kapalı olması
Soru Açıklaması
34.
I- Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır.
II- Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Her ikisi de doğrudur.
Soru Açıklaması
35.
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "B" İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?
Doğru Cevap: "A" Önlemlere bağlı olarak azalabilmesi
Soru Açıklaması
37.
Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?
Doğru Cevap: "D" İki yönlü kara yolunda öndeki araç geçilirken
Soru Açıklaması
39.
C, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, kaç yaşını bitirme şartı aranır?
Doğru Cevap: "A" 22
Soru Açıklaması
40.
Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?
Doğru Cevap: "C" Çevre
Soru Açıklaması
logo
9 Ağustos 2014 Ehliyet Soruları
41.
Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?
Doğru Cevap: "B" Gürültü
Soru Açıklaması
42.
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?Doğru Cevap: "C" Vites kutusu
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?
Doğru Cevap: "A" Benzin
Soru Açıklaması
44.
I- Aracın farları
II- Motor yağ seviyesi
III- Cam silecek lastikleri

Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
45.
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
46.
Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Yağ filtresi
Soru Açıklaması
47.
Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
Doğru Cevap: "D" Motor bloğunun çatlamasına
Soru Açıklaması
48.
Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
Doğru Cevap: "D" Motor bloğunun çatlamasına
Soru Açıklaması
49.
Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?
Doğru Cevap: "C" Çekici lastiklerin ikisine
Soru Açıklaması
50.
Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Şarj göstergesi
Soru Açıklaması
logo
9 Ağustos 2014 Ehliyet Soruları
51.
• Güvenli, ekonomik ve sorunsuz bir sürüş
• Hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlama

Bir motorlu araçtan yukarıda verilen kriterleri hangi durumda gerçekleştirmesi beklenir?
Doğru Cevap: "B" Kontrol ve bakımı doğru şekilde yapıldığında
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.