• Sağa Tehlikeli Viraj

  • Sola Tehlikeli Viraj

  • Sağa Tehlikeli
    Devamlı Virajlar

  • Sola Tehlikeli
    Devamlı Virajlar

  • Tehlikeli Eğim (İniş)

  • Tehlikeli Eğim (Çıkış)

  • İki Taraftan Daralan Kaplama

  • Sağdan Daralan Kaplama

  • Soldan Daralan Kaplama

  • Açılan Köprü

  • Deniz veya Nehir Kıyısında Biten Yol

  • Kasisli Yol

  • Kaygan Yol

  • Gevşek Malzemeli Zemin

  • Gevşek Şev

  • Yaya Geçidi

  • Okul Geçidi

  • Bisiklet Geçebilir

  • Ehli Hayvanlar Geçebilir

  • Vahşi Hayvanlar Geçebilir

  • Yolda Çalışma

  • Işıklı İşaret Cihazı

  • Havaalanı-Havalimanı (Alçak Uçuş)

  • Yandan Rüzgar

  • İki Yönlü Trafik

  • Dikkat

  • Kontrolsüz Kavşak

  • Ana Yol-Tali Yol Kavşağı

  • Ana Yol-Tali Yol Kavşağı

  • Ana Yol-Tali Yol Kavşağı

  • Ana Yol-Tali Yol Kavşağı

  • Ana Yol-Tali Yol Kavşağı

  • Sağdan Ana Yola Giriş

  • Soldan Ana Yola Giriş

  • Dönel Kavşak

  • Kontrollü Demiryolu Geçidi

  • Kontrolsüz Demiryolu Geçidi

  • Kontrolsüz Demiryolu Geçidi (Tek Hat)

  • Kontrolsüz Demiryolu Geçidi (Çift Hat)

  • Demiryolu Hemzemin Geçit Yaklaşımı (Sağ, Sol) (300m)

  • Demiryolu Hemzemin Geçit Yaklaşımı (Sağ, Sol) (200m)

  • Demiryolu Hemzemin Geçit Yaklaşımı (Sağ, Sol) (100m)

  • Köprü Yaklaşımı (Sağ, Sol)

  • Engel

  • Tehlikeli Viraj Yön Levhası

  • Tehlikeli Viraj Yön Levhası

  • Tehlikeli Viraj Yön Levhası

  • Tehlikeli Viraj Yön Levhalası

  • Refüj Başı Ek Levhaları

  • Dönüş Adası Ek Levhaları

  • Düşük Banket

  • Gizli Buzlanma

  • Yol Ver

  • Dur

  • Karşıdan Gelene Yol Ver

  • Girişi Olmayan Yol

  • Taşıt Trafiğine Kapalı Yol

  • Motosiklet Hariç Taşıt Trafiğine Kapalı Yol

  • Motosiklet Giremez

  • Bisiklet Giremez

  • Mopet Giremez

  • Kamyon Giremez

  • Otobüs Giremez

  • Treyler Giremez

  • Yaya Giremez

  • At Arabası Giremez

  • El Arabası Giremez

  • Traktör Giremez

  • Belirli Miktarlardan Fazla Patlayıcı ve Parlayıcı Madde Taşıyan Taşıt Giremez

  • Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıt Giremez

  • Belirli Miktarlardan Fazla Su Kirletici Madde Taşıyan Taşıt Giremez

  • Motorlu Taşıt Giremez

  • Taşıt Giremez

  • Genişliği ... Metreden Fazla Olan Taşıtlar Giremez

  • Yüksekliği ... Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez

  • Uzunluğu ... Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez

  • Dingil Başına ... Tondan Fazla Yük Düşen Taşıt Giremez

  • Yüklü Ağırlığı ... Tondan Fazla Olan Taşıt Giremez

  • Öndeki Taşıt ... Metreden Daha Yakın Takip Edilemez.

  • Sağa Dönülemez

  • Sola Dönülemez

  • U- Dönüşü Yapılamaz

  • Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır

  • Kamyonlar İçin Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır

  • Azami Hız Sınırlaması

  • Sesli İkaz Cihazlarının Kullanılması Yasaktır

  • Gümrük (Durmadan Geçmek Yasaktır)

  • Bütün Yasakalama ve Kısıtlamaların Sonu

  • Hız Sınırlaması Sonu

  • Geçme Yasağı Sonu

  • Kamyonlar İçin Geçme Yasağı Sonu

  • Sağa Mecburi Yön

  • Sola Mecburi Yön

  • İleri Mecburi Yön

  • İleri ve Sağa Mecburi Yön

  • İleri ve Sola Mecburi Yön

  • Sağa ve Sola Mecburi Yön

  • İleride Sağa Mecburi Yön

  • İleride Sola Mecburi Yön

  • Sağdan Gidiniz

  • Her İki Yandan Gidiniz

  • Ada Etrafında Dönünüz

  • Mecburi Bisiklet Yolu

  • Mecburi Bisiklet Yolu Sonu

  • Mecburi Yaya Yolu

  • Mecburi Yaya Yolu Sonu

  • Mecburi Atlı Yolu

  • Mecburi Atlı Yolu Sonu

  • Mecburi Asgari Hız

  • Mecburi Asgari Hız Sonu

  • Zincir Takmak Mecburidir

  • Zincir Takma Mecburiyeti Sonu

  • Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlar İçin Mecburi Yön

  • Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlar İçin Mecburi Yön

  • Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlar İçin Mecburi Yön

  • Kavşak Öncesi Yön Levhası

  • Kaplama Üstü Yön Levhası

  • Girişi Olmayan Yol Kavşağı

  • Girişi Olmayan Yol Kavşağı

  • Girişi Olmayan Yol Kavşağı

  • İleriki Kavşakta Sola Dönüş Yasağını Gösteren İşaret Levhası

  • Kavşak Öncesi Şerit Seçimi Levhası

  • Kavşak İçi Yön Levhası

  • Kavşak İçi Yön Levhası (Turistik Mahal)

  • Kavşak İçi Yön Levhası (Havaalanı)

  • Kavşak İçi Yön Levhası (Kamp Yeri)

  • Türkiye Devlet Sınırı Levhası

  • İl Sınırı Levhası

  • Türkiye Hız Sınırları Levhası

  • Meskun Mahal Levhası (İl Merkezi)

  • Meskun Mahal Levhası (İlçe Merkezi)

  • Meskun Mahal (Köy-Belde-Bucak Merkezi)

  • Meskun Mahal Sonu Levhası (İl Merkezi)

  • Meskun Mahal Sonu Levhası (İlçe Merkezi)

  • Meskun Mahal Sonu Levhası (Köy-Belde-Bucak Merkezi)

  • Coğrafi Bilgi Levhası (Dağ Geçidi)

  • Coğrafi Bilgi Levhası (Köprü-Nehir)

  • Coğrafi Bilgi Levhası (Dağ)

  • Coğrafi Bilgi Levhası (Göl)

  • Meskun Mahal ve Kavşak Çıkışı Mesafe Levhası

  • Mesafe Levhası

  • Yaya Geçidi

  • Okul Geçidi

  • Hastane

  • Tek Yönlü Yol

  • İleri Çıkmaz Yol

  • Otoyol Başlangıcı

  • Otoyol Sonu

  • Motorlu Taşıt Yolu Başlangıcı

  • Motorlu Taşıt Yolu Sonu

  • Durak

  • İlkyardım

  • Tamirhane

  • Telefon

  • Akaryakıt İstasyonu

  • Otel veya Motel

  • Lokanta veya Kafeterya

  • Çayhane

  • Çeşme

  • Piknik Yeri

  • Yürüyüş Başlangıcı

  • Kamp Yeri

  • Karanvalı Kamp Yeri

  • Çadırlı ve Karavanlı Kamp Yeri

  • Gençlik Kampı

  • Önceliği Olan Yön

  • Anayol

  • Anayol Sonu

  • Jandarma

  • Polis

  • Yangın Tehlikesi

  • Radyo

  • Turizm Danışma

  • Alt Geçit

  • Üst Geçit

  • Yüzme Yeri

  • Yüzülmez

  • Bölünmüş Yol Öncesi Levhası

  • Tünel

  • Şerit Düzenleme Levhaları

  • Şerit Düzenleme Levhaları

  • Şerit Düzenleme Levhaları

  • Şerit Düzenleme Levhaları

  • Şerit Düzenleme Levhaları

  • Şerit Düzenleme Levhaları

  • Şerit Düzenleme Levhaları

  • Şerit Düzenleme Levhaları

  • Şerit Düzenleme Levhaları

  • Şerit Düzenleme Levhaları

  • Şerit Düzenleme Levhaları

  • İki Yönlü Yol

  • Park Etmek Yasaktır

  • Duraklamak ve Park Etmek Yasaktır

  • Park Yeri

  • Park Yeri

  • Park Yeri

  • Park Yeri

  • Park Yeri

  • Kesikli Çizgi: Öndeki Araç Geçilebilir.

  • Devamlı Çizgi: Öndeki Aracı Geçmek Yasaktır.

  • Kesikli ve Devamlı Çizgi: Kesikli Çizgi Tarafındaki Araç Öndeki Aracı Geçebilir. Devamlı Çizgi Tarafındaki Aracın Öndeki Aracı Geçmesi Yasaktır.

  • Tırmanma Şeridi: Orta Şerit Sadece Geçiş İçindir. Devamlı Olarak İşgal Edilemez.

  • İki Devamlı Çizgi: Her İki Yöndeki Araçlar da Çizginin Diğer Tarafına Geçemez.

  • Ayrılma

  • Katılma

  • Bölünmüş Yol Başlangıcı

  • Taralı Alana Girilmez

  • Yaya Geçidi

  • Yaya Geçidi

  • Yavaşlama Uyarı Çizgileri

  • Yolver

  • Dur

  • Azami Hız

  • Bisiklet Yolu

  • Özürlü Sürücüler İçin Park Yeri

  • Bu Şerit Sadece İleri Yönde Seyir İçindir.

  • Bu Şerit Sadece İleri Seyir veya Sola Dönüş İçindir.

  • Bu Şerit Sadece İleri Seyir veya Sağa Dönüş İçindir.

  • Bu Şerit Sadece Sola Dönüş İçindir.

  • Bu Şerit Sadece Sağa Dönüş İçindir.

  • Sağa Geç